سوالات متداول

طراحی و برنامه ریزی محیط های درمانی هنری است که دانش مکان های خاص، تکنولوژی پزشکی و برنامه ریزی فضا را ترکیب می کند تا با ارائه راهکارهای کاربردی منجر به ایجاد یک محیط درمانی بیمار محور مطابق با جدیدترین استانداردهای بین المللی گردد. این علم نتیجه تجارب کاری چندین ساله این گروه به صورت تخصصی در زمینه طراحی مراکز درمانی و بیمارستان هاست که از عهده معماران و طراحان ساختمانی خارج است.
آشنایی کامل این گروه با عملکرد و روابط بخش ها و اتاقهای مختلف در یک بیمارستان به همراه بسترسازی برای تعبیه کلیه پیش نیازهای لازم (اعم ازبرق، مکانیک و فضایی) به منظور نصب و راه اندازی دستگاه ها و تجهیزات پزشکی در هر اتاق و دیگر عوامل تخصصی در این زمینه است که نیازمند دانش و تجربه کافی برای جلوگیری از بروز خطا و مشکلات آتی است. وجود این گروه به افزایش ایمنی، کارایی و بهره وری هر چه بهتر و بیشتر بیمارستان بر اساس استانداردهای به روز جهانی کمک می کند.