چیدمان تجهیزات پزشکی

تعیین سطح فناوری

استاندارد سرویس های بیمارستان از نظر ارائه سطوح مختلف کیفیت و تکنولوژی ، بنا به درخواست و بودجه متقاضی متفاوت است .بنابراین با در نظر گرفتن کلیه امکانات محلی ، عادات و رسوم و همچنین بودجه مورد نظر ، دستگاه ها و مبلمان پزشکی مورد تعدیل قرار می گیرند.

برگه اطلاعات فنی و تخصصی تفکیکی هر نوع اتاق و مجموعه اطلاعات تجهیزات پزشکی اصلی

در این برگه، برای هر اتاق و فضای درمانی بسته به کاربری و عملکرد آن اتاق بر اساس استانداردهای بین المللی، ضوابط و اطلاعات کلی مبنی بر الزامات محیطی، نوع نازک کاری، ذکر جزئیات دستگاه های پزشکی و هم چنین سرویس های پیش نیاز هر یک به منظور تامین ایمنی (صدا، آتش سوزی و غیره) ارائه می گردد. این اطلاعات و ضوابط به هر یک از مهندسین مرتبط ارجاع داده می شود تا محاسبات و طراحی های خود را بر آن اساس پایه گذاری و پیاده سازی نمایند تا تمامی الزامات فضایی در هر اتاق رعایت گردد.

نقشه های بار گذاری در مقیاس یک به صد (۱:۱۰۰)

در این بخش چیدمان تجهیزات پزشکی و مبلمان بیمارستانی در نقشه ها با مقیاس متناسب انجام می گردد. نقشه چیدمان به وضوح فضای گردش کار و الزامات چگونگی جا نمایی را نشان می دهد.

نقشه های بار گذاری در مقیاس یک به پنجاه (۱:۵۰)

این گونه نقشه ها مشابه نقشه های یک به صد هستند که بیشتر توسعه یافته اند و در مقیاس بزرگتر ارائه می گردند. تجهیزات پزشکی و ملزومات مهندسی و همچنین مبلمان پزشکی نیز نشان داده می شوند. راههای ارتباطی و نقاط الکتریکی (برق، IT ، مخابرات، و غیره) ، لوله کشی (خروجی های آب گرم و سرد، آب مقطر و فاضلاب، فشار هوای داخل اتاق ها، رطوبت، پخش صوت و موسیقی، نور پردازی، توجه به سایه ها) و هر گونه ملزومات مهندسی دیگر ، برای کارکرد و بهره برداری مناسب از فضای موجود در نظر گرفته می شوند.

همچنین، سایر پیش‌بینی‌های سیستم‌های تخصصی در سطح شماتیک همچون احضار پرستار، خروجی‌های گازهای پزشکی و غیره ارائه می شوند. ولی طراحی شبکه های این سیستم های تخصصی جز خدمات ما نمی باشد.

لیست اجزای هر اتاق

گزارشات دقیق، اجزای پزشکی را در هر فضای پزشکی و پیراپزشکی ارائه می دهد.

لیست جزییات هر اتاق

در این لیست تمامی لوازم و دستگاه های پزشکی موجود در هر اتاق با جزییات آنها ذکر می گردد.