F.G.I (Facility Guideline Institute) – راهنمای برنامه ریزی، طراحی و ساخت وساز موسسات درمانی

دستورالعمل هایی برای طراحی و ساخت موسسات درمانیست که برای استفاده طیف گسترده ای اعم ازمراکز عمومی و خصوصی تهیه و در دسترس قرار گرفته است. این مجموعه بر گرفته از قوانین، کدها، ضوابط و مقررات می باشد که با استفاده از آنها منجر به استاندارد سازی فضا و رعایت الزامات تجهیزات و ارتقاء ایمنی می گردد. هم چنین به ارائه شیوه ها و روش ها در برنامه ریزی، طراحی و ساخت و ساز انواع مختلف فضاهای درمانی می پردازد.
ادامه مطلب

A.I.A (American Institute of Architects) – انستیتوی معماران آمریکا

موسسه معماری آمریکا (AIA) یک سازمان حرفه ای برای معماران در ایالات متحده است. این انستیتو با درج و انتشار استانداردهای به روز رسانی شده در خصوص نحوه طراحی بهینه و کارا برای کلیه فضاهای ساختمانی اعم از اماکن درمانی و پزشکی به عنوان یکی از معتبرترین مراجع، مورد استفاده طراحان و معماران قرار می گیرد.
ادامه مطلب

J.C.I (Joint Commission International) – اتحادیه بین المللی بیمارستانداری

اتحادیه بین المللی بیمارستانداری JCI با ارائه آموزش، نشریات، خدمات مشاوره ای، و صدور مجوز ها و گواهینامه های بین المللی، برای بهبود ایمنی و کیفیت مراقبت های بهداشتی- درمانی در جامعه بین المللی کار می کند. JCI با تدوین مجموعه ای از استانداردها و دستورالعمل ها به ترویج مراقبت های دقیق به منظور ایجاد مراکز درمانی بیمار محور و ارائه راه حل برای دستیابی به حداکثرعملکرد و راندمان کاری در بیمارستان ها و سایر مراکز درمانی می پردازد.
ادامه مطلب

N.F.P.A (National Fire Protection Association) – انجمن ملی حفاظت از آتش سوزی

NFPA مجموعه ای از کدها و استانداردهای جامع را منتشر می کند که هدف آن کاهش پتانسیل و احتمال آتش سوزی و اثرات ناشی از آن و سایر خطرات است. از دیگر کاربردهای آن استاندارد سازی سیستم های اطفاء حریق و پیاده سازی سیستم های جدیدی نظیر اسپرینکلر ، اسپری نازل و غیره می باشد.
ادامه مطلب